050-5915806 costa@costa.co.il

הצעת מחיר/חוזה

הצעת עבודה — מינוס 417

לפניכם הצעת מחיר לשירותי פיתוח ותחזוקה.

מחיר

שעת עבודת תכנות 200
אחסון שנתי (180 ₪ לחודש) 2160
 
  1. כל חומר המתקבל מאת הלקוח הינו באחריות מלאה של הלקוח מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי כזה או אחר. סטודיו קוסטה אינו נושא באחריות על כל חומר אשר יתקבל מהלקוח
  2. ההצעה אינה כוללת הוצאות נוספות כגון דומיין ושירותים אינטרנטיים אחרים אשר עלולים להיות בתשלום. על אילו יינתן ייעוץ והכוונה מלאה
  3. המחירים אינם כוללים מע”מ
  4. סטודיו קוסטה שומר על זכותו להפסיק את העבודה בכל שלב של הפרויקט במקרה של התנהגות לא הולמת מצד הלקוח ו/או עיכוב במתן פידבק או שליחת חומרים
  5. הצעת מחיר זו בעלת תוקף של 10 ימים מעת מועד שליחתה אל הלקוח
  6. החשבונית תתקבל מאת סטודיו קוסטה, ח.פ. 314543067
  7. תשלום יש להעביר לחשבון בנק מזרחי-טפחות נהריה, סניף 443, מ.ח.: 266363, לפקודת סטודיו קוסטה.