050-5915806 costa@costa.co.il

הצעת מחיר/חוזה לתחזוקת אתר

אחסון ותחזוקה tanya.jewelry

לפניכם הצעת מחיר לתחזוקת אתר אינטרנט. תהליך התחזוקה יורכב מהסעיפים הבאים:
1 עדכון גרסאות

של מערכת ניהול ותוספים

2 תחזוקה

טיפול בבאגים ותקלות

3 אבטחה

טיפול בבעיות אבטיה

פרטי האתר

האתר בנוי על בסיס מערכת ניהול תוכן WordPress
האתר בנוי על בסיס תבנית מותאמת אישית
האתר ומערכת ניהול בנויים בשפה אנגלית

זמנים

תחזוקה שותפת

מחיר

אחסון ותחזוקת אתר לשנה (80₪ לחודש) 960
 
  1. התשלום יתבצע ביום אחרון של כל שנה לשנה קדימה.
  2. כל חומר המתקבל מאת הלקוח הינו באחריות מלאה של הלקוח מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי כזה או אחר. סטודיו קוסטה אינו נושא באחריות על כל חומר אשר יתקבל מהלקוח
  3. ההצעה אינה כוללת הוצאות נוספות שקשורות באתר כגון דומיין ושירותים אינטרנטיים אחרים אשר עלולים להיות בתשלום. על אילו יינתן ייעוץ והכוונה מלאה
  4. המחירים אינם כוללים מע”מ
  5. סטודיו קוסטה שומר על זכותו להפסיק את העבודה בכל שלב של הפרויקט במקרה של התנהגות לא הולמת מצד הלקוח ו/או עיכוב במתן פידבק או שליחת חומרים
  6. במידה והלקוח קיבל עבודה מסוימת ואינו מעוניין בה, העבודה תתומחר לפי שעות עבודה, או במחיר כפי שהוצע בהצעת המחיר. (הזול מביניהם)
  7. הצעת מחיר זו בעלת תוקף של 10 ימים מעת מועד שליחתה אל הלקוח
  8. החשבונית תתקבל מאת סטודיו קוסטה, ח.פ. 314543067
  9. תשלום יש להעביר לחשבון בנק מזרחי-טפחות נהריה, סניף 443, מ.ח.: 266363, ולרשום לפקודת סטודיו קוסטה, או דרך כרטיס אשראי